View My Stats

ПИРУВАТ

Пируватът е органична киселина с формула CH3COCOO. Той е най-простата кето киселина и се среща в много метаболитни пътища.

Пируватът се образува в процеса на гликолиза, който е разграждането на глюкозата до енергия. Една молекула глюкоза се разделя на две молекули пируват.

Пируватът може да се метаболизира по два начина:

  • Аеробен метаболизъм: При наличие на кислород пируватът се превръща в ацетил-КоА, който е основен субстрат в цикъла на Кребс. Цикълът на Кребс е основен източник на енергия за клетките.
  • Анаеробен метаболизъм: При липса на кислород пируватът се превръща в лактат. Лактатът може да бъде използван от клетките като източник на енергия или да бъде транспортиран до черния дроб, където се превръща обратно в глюкоза.

Пируватът има редица други функции в организма, включително:

  • Синтез на аминокиселини: Пируватът може да се използва за синтез на някои аминокиселини, които са градивни елементи на протеините.
  • Синтез на нуклеотиди: Пируватът може да се използва за синтез на нуклеотиди, които са градивни елементи на ДНК и РНК.
  • Синтез на мастни киселини: Пируватът може да се използва за синтез на мастни киселини, които са градивни елементи на мазнините.

Пируватът е важен метаболит, който играе роля в редица жизненоважни процеси в организма.

ПИРУВАТ
Няма намерени продукти.